Για την κατασκευή πάνελ με δύο λείες επιφάνειες στον πυθμένα του καλουπιού:

Διαστάσεις του πάνελ: πάχος 80-400 mm, ύψος 2.000 έως 4.500 mm και μήκος από 6000 έως 12.000 χιλιοστά.

Δυνατότητα παραγωγής 4-20 πάνελ ταυτόχρονα.

Δυνατότητα διαδοχικών μπαταριών για 4 + 4/6 + 6/10 + 10 πάνελ.

Ηλεκτρο-μηχανικός ή υδραυλικός χειρισμός για το άνοιγμα και το κλείσιμο.