Για την κατασκευή επίπεδων πάνελ:

Μέγεθος του πάνελ: μεταβλητό πάχος 80-400 mm –  ύψος από 2000 έως 4500 mm –

μήκος από 6.000 έως 12.000 mm.

Πλάτος καλουπιού: 2500 – 4500 mm

Ύψος πλευρών: 50 + 400 mm

Μήκος καλουπιού: 6 – 8 – 12 – 25 – 50 – 60 μέχρι 100