Μαγνητική πλευρά H-120-160-200 mm με πρόσθετο τμήμα H = 20-40-50-60-80-100 mm, τελικό ύψος του πλευρικού τοιχώματος: 300mm.

Η μαγνητική πλευρά και οι διαχωριστές είναι διαθέσιμοι με αρσενικό / θηλυκό προφίλ.

Ειδικά μήκη κατόπιν αιτήσεως