Το ‘Σύστημα Γρήγορης Ανύψωσης’ προσφέρει μια ορθολογική και αξιόπιστη μέθοδο για το χειρισμό των στοιχείων σκυροδέματος.

Οι εργασίες σύνδεσης και αποσύνδεσης του συμπλέκτη ανύψωσης είναι στιγμιαίες και επιτρέπουν την ανύψωση ‘από την άκρη’ των πάνελ που κατασκευάζονται οριζόντια με ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία.

Το σύστημα δεν προβλέπει συγκολλημένα ή βιδωμένα κομμάτια, ως εκ τούτου, ο χρόνος ωρίμανσης είναι ελάχιστος και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από ελαττωματικό βίδωμα ή από φθορά του νήματος.

Η αποτελεσματικότητα του ‘Συστήματος Γρήγορης Ανύψωσης’ αποδεικνύεται από τη χρήση του στα εργοτάξια εδώ και πολλά χρόνια.

Το ‘Σύστημα Γρήγορης Ανύψωσης’ αποτελείται από τα αγκύρια ανύψωσης, το συμπλέκτη ανύψωσης και το βύσμα εσοχής, το οποίο τοποθετείται εκ των προτέρων μέσα στο καλούπι και δημιουργεί μια κοιλότητα στην έκχυση του σκυροδέματος ώστε να επιτρέπει στην κεφαλή ανύψωσης των αγκυρίων να συνδεθεί με το σύστημα ανύψωσης.