Για το γρήγορο κλείσιμο των πλευρικών τοιχωμάτων των καλουπιών.