Πίστα προέντασης για στοιχεία ΤΤ

Μήκος: 36m – 65.5m – 72m – έως 120 τ.μ.

Δύναμη προέντασης: 250T – 350t – 500T – έως 800T

Τμήμα με ύψος 300-1200 mm και πλάτος από το 1200 έως 2800 mm.

Μηχανισμός κίνησης καλουπιού: χειροκίνητος ή υδραυλικός

Δυνατότητα κατασκευής καλουπιού “αργού” τύπου, τύπου ‘αυτοαντιδράσεως’ ή με δομή αγκυρίων.