Ύψος: μεταβλητό

Πέλμα: μεταβλητό

Μέγεθος πλατύσκαλου: μεταβλητό

Σύστημα ανοίγματος καλουπιού: χειροκίνητο ή υδραυλικό

Σύστημα δόνησης: ηλεκτρικό ή πεπιεσμένου αέρα.