Μήκος: 36 έως 120 – 200 m

Δύναμη προέντασης: 300t – 500t – 800t – 1200t – 1600t μέχρι 3600t

Πλάτος βάσης από 300 έως 2500 mm

Μηχανισμός κίνησης καλουπιού: χειροκίνητος ή υδραυλικός

Δυνατότητα κατασκευής καλουπιού ‘αργού’ τύπου, τύπου ‘αυτοαντιδράσεως’ ή με δομή αγκυρίων.