Για την κατασκευή πάνελ: ανακλινόμενο τραπέζι μέσω τηλεσκοπικών υδραυλικών κυλίνδρων:

Μέγεθος πάνελ: Μεταβλητό πάχος 80-400 mm –  Ύψος από 2000 έως 4500 mm –

Μήκος από 6.000 έως 12.000 mm.

Πλάτος τραπεζιού: 2500 – 4500 mm.

Ύψος πλευρών: 50 + 400 χιλιοστά

Μήκος τραπεζιού: 6 – 8 – 12 – 25 – 50 – 60 μέχρι 100 m.

Υδραυλική κίνηση.