ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΟΝΗΤΕΣ

  • Για τέλειο φινίρισμα και την υψηλότερη αντοχή σε σκυρόδεμα, η πνευματική δόνηση είναι η καλύτερη λύση. Το εύρος εφαρμογής περιλαμβάνει τα εργοτάξια προκατασκευής, καθώς και τα εργοτάξια σήραγγας, εξασφαλίζοντας πάντα το υψηλότερο επίπεδο πρόληψης ατυχημάτων, κορυφαία αξιοπιστία και χωρίς να απαιτείται συντήρηση. Ο πνευματικός δονητής αποφεύγει τον κίνδυνο συντονισμού, προσαρμόζοντας συνεχώς τον αριθμό στροφών του.
  • Για τέλειο φινίρισμα και την υψηλότερη αντοχή σε σκυρόδεμα, η πνευματική δόνηση είναι η καλύτερη λύση. Το εύρος εφαρμογής περιλαμβάνει τα εργοτάξια προκατασκευής, καθώς και τα εργοτάξια σήραγγας, εξασφαλίζοντας πάντα το υψηλότερο επίπεδο πρόληψης ατυχημάτων, κορυφαία αξιοπιστία και χωρίς να απαιτείται συντήρηση. Ο πνευματικός δονητής αποφεύγει τον κίνδυνο συντονισμού, προσαρμόζοντας συνεχώς τον αριθμό στροφών του.

Τίτλος

Go to Top