Ρομποτικό σύστημα για την παραγωγή πάνελ αποτελούμενων από μία ή περισσότερες μηχανές συναρμολόγησης που τροφοδοτούνται παράλληλα από ένα ρομπότ το οποίο φορτώνει τα χαλύβδινα πλέγματα που έχουν ήδη παραχθεί και τα φύλλα πολυστυρενίου που έχουν ήδη κοπεί. Όταν τα πάνελ συναρμολογούνται, ένα άλλο ρομπότ τοποθετημένο στο τέλος του μηχανήματος, εκφορτώνει, στοιβάζει και δεσμεύει τα πάνελ έτσι ώστε να είναι έτοιμα να μεταφερθούν.