Το Grafo Mesh απλοποιεί την παραγωγή πλεγμάτων, δαπέδων, τοίχων και άλλων αντικειμένων που έχουν διαμήκη και εγκάρσια σύρματα. Το λογισμικό επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή δεδομένων του πλέγματος που παράγεται, υποδεικνύοντας τη διάμετρο, τον διαχωρισμό και τα πιθανά παράθυρα. Με το Grafo Mesh μπορείτε να παράγετε οποιοδήποτε είδος πλέγματος, ακόμα και πολύ σύνθετα.