Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη2018-07-09T16:42:50+00:00

Η A.B.CΟΝ παρέχει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη επτά  ημέρες την εβδομάδα.

Γνωρίζοντας την ανάγκη για την άμεση αποκατάσταση ενδεχόμενων βλαβών , φροντίζουμε για την άμεση διαθεσιμότητα των τεχνικών μας.

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της A.B.CΟΝ αναλαμβάνει, με την τεχνική υποστήριξη των συνεργαζόμενων εταιριών του εξωτερικού, την αποκατάσταση των βλαβών.

Σε συνεννόηση με τους πελάτες προσφέρεται ετήσιο συμβόλαιο προγραμματισμένης συντήρησης από τους τεχνικούς της A.B.CΟΝ.

Η εγκατάσταση νέων ή μεταχειρισμένων μηχανημάτων πραγματοποιείται από έμπειρο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας ή των συνεργαζόμενων εταιριών του εξωτερικού.

Η A.B.CΟΝ αναλαμβάνει ειδικές εργασίες αναβάθμισης, τροποποίησης και ανακατασκευής μηχανημάτων.

Μελετάμε και σχεδιάζουμε μονάδες επεξεργασίας οικοδομικού χάλυβα και προκατασκευής σκυροδέματος, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των πελατών, καθώς και τα πιο σύγχρονα συστήματα παραγωγής.

Η A.B.CΟΝ παρέχει υπηρεσίες αποξήλωσης και μετεγκατάστασης μηχανημάτων ή και ολόκληρων μονάδων.