Δοκιμές Υλικών


> ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

SYNTHEZ
(50 N – 5 kN)
SYNTRIS
(10 – 60 kN)
SYNTECH
(100 – 1300 kN)
SYNTIUM
(10 – 2500 kN)
 

> EXTENSOMETERS

EXTENSOMETERS CLIP-ON
AUTOMATIC EXTENSOMETERS
LASER EXTENSOMETER
VIDEO EXTENSOMETER
HIGH TEMP EXTENSOMETERS

 

Εργαστηριακές δοκιμές


> ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΛΙΨΗΣ

RP 2000 XP - RP 3000 XP
XP
COMPACT
XP
SEMI AUTO
XP P
ON LEG
 


RP 400 DC-LC

RP 2000 QC
- RP 3000 QC

RP 2000 QC-LC
- RP 3000 QC-LC

RP 3000 TC
- RP 4000 TC
 

> ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗΣ

RP 8 250 FC
- RP 8 40 250 FC
FOR CEMENT
RP 8 250 FC
- RP 8 40 250 FC
FOR CEMENT
RP 10/300 ELC ELECTRO-
MECHANICAL
   

> ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ

RP5 PSE
POLYSTYRENE
RP5 T - RP12 E
- RP30 D- RP50 B
RP 80-110
-150-200 B

RP 30 PL
 

> ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ


ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΠΕ-
ΡΑΤΟΤΗΤΑΣ


ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ


ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ
 

> ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ

RP 100 TR/AC - RP 200 TR/AC - RP 300 TR/AC
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
     

> ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

QUANTRIS
TECHTRIS
QUANTECH
QUANTIUM
 

> ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣMINI MATIC


ONE MATIC


TWIN MATIC
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
(R-SKIN,
R-WAX, DET-R)
 

 

Επιστροφή


> ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ GAY-LUSSAC
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ
ΔΟΝΗΤΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ SYSMO
ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ


ΚΟΣΚΙΝΟ
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ


ΑΠΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ø 250
ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ø 315

ΔΟΚΙΜΗ ΠΛΑΚΟΕΙΔΟΥΣ
ΚΩΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΜΜΟΥ


ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ


ΛΕΚΑΝΗ ΝΕΡΟΥ
ΣΕΤ ΔΟΚΙΜΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΜΜΟΥ
ΔΟΝΗΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΜΜΟΥ
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΓΑΝΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ


LOS
ANGELES


MICRO
DEVAL
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
   

 

Επιστροφή


> ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ


ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ
ΔΟΝΗΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΔΟΝΗΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΔΟΝΗΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ
ΑΕΡΟΣ
ΔΟΝΗΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ
ΔΟΝΗΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ HARNESS
ΔΟΝΗΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΣΑΚΙΔΙΟΥ

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3R

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΜΟΝΟ ΚΥΒΙΚΟ ΚΑΛΟΥΠΙ 3R

ΜΟΝΟ ΚΥΒΙΚΟ ΚΑΛΟΥΠΙ

ΤΡΙΠΛΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΑΛΟΥΠΙ 10Χ10Χ40

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΒΙΚΟ ΚΑΛΟΥΠΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ

ΚΑΛΟΥΠΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΞΗΣ 3,5 L

ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΞΗΣ 10L

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ


ΣΕΣΟΥΛΑ
ΣΕΤ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΥΡΗΝΑ

ΣΕΤ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ

ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ


ΚΩΝΟΣ ΚΑΜΨΗΣ
ΣΕΤ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΜΨΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΡΟΗΣ
ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΜΨΗΣ SCC


ΚΟΥΤΙ L


ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ J
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΑ 7 ΛΙΤΡΩΝ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΑ 8 ΛΙΤΡΩΝ
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ 8 ΛΙΤΡΩΝ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΤΗΛΩΝ
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ 5 ΛΙΤΡΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜ/ΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ

ΥΠΟ-ΠΛΑΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΣΕΤ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙXOANH V

ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΜΨΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Ν
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΡΩΓΜΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΘΛΙΨΗΣ
     

 

Επιστροφή


> ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑΠΡΟΤΥΠΟ
ΧΩΜΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ

ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ALPHAMIX

ΛΕΚΑΝΗ
ΝΕΡΟΥ
LE CHATELIERΔΟΧΕΙΟ
LE CHATELIERΚΑΛΟΥΠΙ
LE CHATELIER

ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΠΕΡΑ-
ΤΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ BLAINEΔΟΝΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΟΥΠΙ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
4Χ4Χ16
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΟΥΠΙ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ-
ΚΟΝΙΑΜΑ 4Χ4Χ16


ΧΟΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ


ΣΕΤ ΑΠΟ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ


ΚΑΛΟΥΠΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ

ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ


ΚΥΒΙΚΟ
ΚΑΛΟΥΠΙ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
VICAT
ΣΥΣΚΕΥΕΣ VICAT ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


ΒΑΣΗ ΓΙΑ CEM
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΛΕΚΑΝΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΠΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ
       

 

Επιστροφή


> ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΔΑΦΗ


ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΙΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΣΕΤ ΟΡΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΤΕΣΤ ΟΡΙΟΥ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ


ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΙΣΔΥΣΙΟΜΕΤΡΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΣ PROCTOR

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ CBR

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PROCTOR-CBR
     

> ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝΓΥΑΛΙΝΟ
ΔΟΧΕΙΟ


ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΔΟΧΕΙΟ


ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ


ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ


ΧΑΡΑΚΑΣ


ΖΥΓΑΡΙΕΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤΣΕΠΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 2 ΚΑΙ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΥΓΡΟ-ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ


ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ BOUYOUCOS

ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


PH-ΜΕΤΡΟ

Επιστροφή

 

Νέα

Προϊόντα Αρχιτεκτονικού Σκυροδέματος

Για προϊόντα αρχιτεκτονικού σκυροδέματος, επισκεφτείτε την καινούρια μας ιστοσελίδα http://aboutbeton.gr/

 

Συμμετοχή στην έκθεση BATIMATEC

Στις 3-7 Μαΐου 2016 διεξήχθη στο Αλγέρι η 19η Διεθνής Έκθεση για Δημόσια έργα και κατασκευές, BATIMATEC 2016,

Περισσότερα...

Συμμετοχή στην έκθεση Wire

Η εταιρεία Schnell συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην έκθεση Wire

Περισσότερα...

Share

facebook instagram linkedin

 

Επιλογή Γλώσσας

Επικοινωνία

A.B.CON
3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λάρισας - Θεσσαλονίκης
Λάρισα
Τ: 2410 611163
F: 2410 621591

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.abcon.gr